Klachten

Wie niet tevreden is over de hulpverlening van I.T.E.R, kan het volgende doen :

1)  Bespreken met de vaste begeleider 

Elk teamlid van I.T.E.R. staat open voor opmerkingen, suggesties en vragen.  

Het is belangrijk dat vragen een antwoord krijgen en er geluisterd wordt naar opmerkingen. Ook met vragen of opmerkingen over het onthaal of over het centrum zelf kan je steeds terecht.

2)  Spreken met de co÷rdinator van I.T.E.R.  

Vraag een afspraak en in een vertrouwelijk gesprek zal deze luisteren en zeggen wat er verder nog  kan gebeuren.

3)  Wie na dit gesprek een klacht wil indienen

Vraag het klachtenformulier aan het onthaal of aan de co÷rdinator en vul dit in. Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk. In elk geval hebben we nodig :  naam en adres, de aard van de klacht en betrokken medewerker(s), feiten en omstandigheden waarin het probleem is opgetreden, welke stappen al ondernomen zijn en er zou moeten gebeuren.

Stuur dit op of bezorg het aan de co÷rdinator of aan Ivan Denaeyer, voorzitter van de Stuurgroep van I.T.E.R..

Opgelet : een klacht kan enkel worden ingediend door een cliŰnt/patiŰnt zelf, zijn wettelijk vertegenwoordiger of  een gemandateerd vertrouwenspersoon. Na 3 weken krijg je bericht of je klacht wel/niet ontvankelijk is.

Ten laatste 7 weken na indienen van de klacht krijg je bericht over het gevolg dat zal worden gegeven aan de klacht en over verdere stappen die zullen worden gezet.

4)  Een klacht kan ook ingediend worden bij een extern bemiddelaar.

Deze persoon is op geen enkele manier verbonden met ons centrum en kan dus op de best mogelijke manier helpen.

Dit kan bij het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams Brabant, Groeneweg 151/8, 3001 Heverlee of bij de Vlaamse Ombudsdienst, klachten@vlaamseombudsdienst.be, 0800 24050.