COSA

COSA (Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid) is een project dat zich richt op de re-integratie van zedenplegers, met als voornaamste doel dat er geen nieuwe slachtoffers gemaakt worden.

Onderzoek wijst uit dat de kans op herhaling van strafbare feiten groter is wanneer de pleger sociaal geïsoleerd is. Vrijwilligers, professionals en de pleger zelf werken samen om een sociaal netwerk te vormen rond de pleger. De vrijwilligers worden ook getraind om te letten op vroegtijdige signalen die erop zouden kunnen wijzen dat iemand opnieuw delictgedrag  zou kunnen stellen. Deze signalen kunnen dan tijdig doorgegeven worden aan de professionals, die dan kunnen ingrijpen.

Drie tot vijf vrijwilligers begeleiden één zedenpleger. De vrijwilligers worden begeleid door een coördinator.  Deze coördinator houdt ook contact met de groep professionals (justitie, hulpverleners,…) die bij de pleger betrokken zijn.

Heb je vragen over dit project, aarzel niet om ons te contacteren:

Fahim De Leener

Fahim.deleener@iter-hulp.be

Tel: 02 512 62 43

Neem zeker een kijkje op onze website voor meer informatie