Wil je I.T.E.R. contacteren in het kader van een opleiding die je volgt? Hier vind je alle info.

Stages

We worden overspoeld met stageaanvragen. Alle beschikbare stageplaatsen voor master- en bacheloropleidingen zijn ingenomen tot en met het academiejaar 2018-2019. Een eventuele stage kan dus pas ten vroegste starten in september 2019. De aanvragen voor 2019-2020 zijn nog niet geopend. Gelieve voorlopig dus geen aanvragen meer in te dienen.

Stageaanvragen in het kader van een erkende therapieopleiding mogen wel nog ingediend worden. Deze stages zijn steeds volledig onbezoldigd. Een aanvraag doe je door ons je CV en een motivatiebrief te bezorgen. Onze adresgegevens en mailadres vind je hier.

Schoolopdrachten

Wij krijgen regelmatig vragen van studenten om mee te werken aan groepsprojecten, onderzoek, stageopdrachten of bachelor- en masterproeven. We vinden het fijn dat er ook bij de volgende generatie  een levendige interesse is in onze werking. Jammer genoeg hebben we niet de tijd of de middelen om op alle vragen in te gaan. We moeten dus een selectie maken.

Om kans te maken op een positief antwoord willen we jullie vragen om met volgende aandachtspunten rekening te houden:


Als je deze punten in acht neemt bekijken we met veel plezier of we op jouw vraag kunnen ingaan.