Volwassenenteam

Het aanbod van het team beperkt zich voorlopig tot de problematiek van plegers van seksueel misbruik.

Ons aanbod ziet er concreet als volgt uit:

In de therapie maken we gebruik van terugvalpreventie en motivatiebevordering; individuele gesprekstherapie; groepstherapie; psychiatrische en andrologische consultatie; ondersteunende gedragstherapie; relationele en seksuele vorming en bijzondere vaardigheidstrainingen (bijvoorbeeld stress- en woedemanagement of sociale vaardigheden).

I.T.E.R. werkt vanuit de primaire doelstelling nieuwe slachtoffers te voorkomen. Dit betekent dat we enerzijds streven naar terugvalpreventie op korte termijn via o.a. gedragscontrole en anderzijds naar terugvalpreventie op middellange termijn via o.a. gespecialiseerde psychotherapie. We vinden het, gelet op de huidige stand van de wetenschap en van de ontwikkeling van therapeutische inzichten, niet realistisch om van terugvalpreventie op lange termijn te spreken. In functie van terugvalpreventie werken we daarenboven samen met de daders aan het bevorderen van hun verantwoordelijkheidszin, alsook hun inlevingsvermogen, betrouwbaarheid in relaties, respect voor anderen en voor zichzelf, zelfkennis en medeleven met de slachtoffers. Tenslotte trachten we de algemene levenskwaliteit van de cliŽnt te verbeteren en doen we een uitdrukkelijk, maar vrijblijvend, aanbod om aan persoonlijke ontplooiing te werken. De letters van I.T.E.R. vinden zo hun verantwoording.