Jongerenteam

Hoewel I.T.E.R. van bij de start een aanbod naar minderjarigen formuleerde, werd er pas in mei 2006 (met de steun van de Provincie Vlaams Brabant) een volwaardig, multidisciplinair jongerenteam opgericht.

Sindsdien kende het jongerenteam een grote groei wat betreft het aantal aanmelingen en begeleidingen van jongeren.

Meer informatie over onze jongerenwerking vindt u op deze pagina's.