Doelgroepen

Onze doelgroep bestaat uit jongeren tussen de dertien en de achttien jaar die beschuldigd worden van, en/of veroordeeld zijn voor het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

We hanteren slechts twee strikte exclusiecriteria: jongeren moeten Nederlandstalig zijn en ze moeten in staat zijn het centrum te bereiken. Er bestaan wel een aantal randvoorwaarden. Hiermee bedoelen we dat deze voorwaarden vervuld moeten zijn voor het van start gaan van de begeleiding, maar dat we zelf willen meedenken over en willen meewerken aan het vervullen van deze voorwaarden.

Randvoorwaarden zijn: