Voorstelling werking

Het aanbod van de jongerenwerking bestaat voor van adolescente plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ons aanbod ziet er concreet als volgt uit:

De begeleiding wordt steeds afgestemd op de noden van de jongere en zijn omgeving. In de begeleiding maken we gebruik van terugvalpreventie en motivatiebevordering; individuele gesprekstherapie; psychiatrische consultatie; ondersteunende gedragstherapie; relationele en seksuele vorming en bijzondere vaardigheidstrainingen (bijvoorbeeld sociale vaardigheden).

I.T.E.R. werkt vanuit de primaire doelstelling nieuwe slachtoffers te voorkomen. Dit betekent dat we enerzijds streven naar terugvalpreventie op korte termijn via o.a. gedragscontrole en anderzijds naar terugvalpreventie op middellange termijn via o.a. gespecialiseerde psychotherapie. We vinden het, gelet op de huidige stand van de wetenschap en van de ontwikkeling van therapeutische inzichten, niet realistisch om van terugvalpreventie op lange termijn te spreken. In functie van terugvalpreventie werken we daarenboven samen met de jonge plegers aan het bevorderen van hun verantwoordelijkheidszin, alsook hun inlevingsvermogen, betrouwbaarheid in relaties, respect voor anderen en voor zichzelf, zelfkennis en medeleven met de slachtoffers. De letters van I.T.E.R. vinden zo hun verantwoording.

Tenslotte trachten we de algemene levenskwaliteit van de jongere te verbeteren en doen we een uitdrukkelijk, maar vrijblijvend, aanbod om aan persoonlijke ontplooiing te werken.