Home

Onder preventie vind je meer uitleg over een perspectief van volksgezondheid en maatschappelijk welzijn en wie daar baat bij kan hebben.  Het probleem is de knop waar je terecht kan voor meer uitleg over goede redenen om preventief hulp te zoeken.  Een apart deel van de website is gewijd aan een heel belangrijke probleemvraag, namelijk ben ik pedofiel ?  Onder hulp wordt uitgelegd wat je van therapie mag verwachten.  En er is ook een wat langer verhaal van een pleger (Het verhaal van X) die zijn visie op het nut van therapie geeft. Veel gestelde vragen mogen natuurlijk niet ontbreken.  En ten slotte is er een infopagina en een sitemap.  Hier vind je ook een verklarende woordenlijst.  In de teksten staan soms verwijzingen naar auteurs die onderzoek op dat gebied gedaan hebben of die erop nagelezen kunnen worden voor wie naar meer informatie op zoek is.  Alle literatuurverwijzingen van de hele website zijn samengebracht op de infopagina. Wie op zoek is naar bijkomende informatie, kan doorklikken naar de website van SENSOA www.seksualiteit.be ('Als seksualiteit over de grens gaat').

We hebben veel inspiratie voor deze webpagina’s gevonden bij onze goede collega’s van het Charitéproject (www.kein-taeter-werden.de) in Berlijn.  Zij bieden misschien wel als enig project ter wereld uitsluitend preventieve vrijwillige hulpverlening aan volwassenen aan die nog geen feiten gepleegd hebben en zich oprecht zorgen maken dat ze dit in de toekomst zouden kunnen doen.  Een tweede belangrijke inspiratiebron is de site van de Association for the Treatment of Sexual Abusers (www.atsa.com).  ATSA is de grootste, interdisciplinaire non-profitorganisatie die als doelstelling heeft om seksueel misbruik te voorkomen via effectieve behandeling en begeleiding van plegers van zedenfeiten.  ATSA bestaat sinds 1984 en telt onder haar leden wereldwijd meer dan 2000 clinici, academici en onderzoekers.