Het probleem

Als we een probleem willen aanpakken, moeten we eerst weten hoe omvangrijk dat probleem is (De omvang van het probleem).  Daarna komt de vraag hoe misbruik tot stand komt.  Is er een antwoord op de waarom-vraag ?  Wat is het probleem juist dat tot misbruik en seksueel geweld aanleiding geeft ?  Kan het helemaal verklaard worden ?  Definitieve antwoorden waarbij alle strafbaar seksueel gedrag tot achterliggende psychische of andere problemen herleid worden, bestaan niet.  Maar we kunnen wel iets zeggen over wat goede redenen zijn om hulp te zoeken (Wat zijn goede redenen om hulp te zoeken?).  En we weten wel iets over oorzaken (Wat weten we over de oorzaken)?  Spelen afwijkende fantasieŽn (Zijn afwijkende fantasieŽn altijd een probleem?) daarbij een belangrijke rol en zijn die altijd problematisch ?  We zullen daarbij geregeld het woord parafilie (Wat is parafilie?) tegenkomen, maar wat is dat dan ?  Pedofilie (Ben ik pedofiel?) is een zorgwekkende bijzondere parafilievorm en komt daarom in een aparte rubriek aan bod.  Maar welke parafilieŽn zijn nog problematisch voor strafbaar seksueel gedrag ?  En bestaat er een parafiele neiging tot gebruik van seksuele dwang ?  Ten slotte komt in deze probleem-rubriek het nieuwe woord hyperseksualiteit (Wat is hyperseksualiteit? Wat is seksverslaving?) nog aan bod ?