Doelstellingen voor een preventie-aanpak

I.T.E.R.-daderhulp doet evaluatieonderzoeken met indicatiestelling voor de doelgroep en realiseert een ambulant hulpaanbod met het oog op terugvalpreventie, herstelgerichte delictverwerking, rehabilitatie, geestelijke gezondheidszorg en welzijnsbevordering.  I.T.E.R. heeft in zijn therapie met plegers steeds een drievoudige focus voor ogen :  de cliënt en zijn systeem, het slachtoffer en zijn systeem, en de samenleving.

Bij uitbreiding geldt deze doelstelling ook voor preventieve therapie.  Zedenfeiten plegen brengt de gezondheid en het welzijn van slachtoffers in gevaar.  Hoewel dit vreemd kan klinken, is dat ook voor daders het geval.  Ze sluiten zich uit de samenleving, verdwijnen soms voor langere tijd achter tralies en belasten hun geweten en gemoedsrust met vaak ernstige twijfels en schaamtegevoelens.  Het is in het belang van mogelijke slachtoffers maar ook van mogelijke daders om preventief op te treden en misbruik te voorkomen.  

Er bestaan therapiemodellen die kunnen helpen.  Buitenlandse initiatieven zoals bijvoorbeeld het Dunkelfeldproject (www.kein-taeter-werden.de) in Berlijn tonen aan dat er wel mannen zijn die over hun risico’s willen nadenken en daarvoor een therapeutische weg kiezen.