Probleemgedrag

Op deze pagina’s belichten we enkele vormen van problematisch seksueel gedrag.  Wie dit gedrag stelt, is eigenlijk al over de schreef gegaan en zou zich ernstig vragen moeten stellen over hoe hij hiermee verder wil in zijn leven.  Eerst maken we nog een lijst van de verschillende vormen van parafiel probleemgedrag.  We vermelden ze hier kort, omdat er elders op deze site meer aandacht aan besteed wordt (zie parafilie en specifiek ook pedofilie (Ben ik pedofiel?)).  Ook het bekijken van kinderpornografiekomt kort aan bod, omdat mensen die soms als “onschuldig” beschouwen, terwijl het strafbaar is.  

Meer uitleg vind je verder over seksueel partnergeweld, seksuele stalking, seksuele intimidatie, strafbare vormen van cyberseks en aanzetten tot prostitutie (zie En nog meer).