Hoe werkt therapie?

Dadertherapie kan vanuit verplichting werken.  De praktijk leert dat dit kan, dat dit zinvol is en dat dit goede resultaten kan opleveren voor de maatschappij (voorkoming van recidive) ťn voor de dader (opnieuw een veilige plaats in de maatschappij kunnen innemen als verantwoordelijke burger).  

Preventieve daderhulp vertrekt vanuit een vraag, een lijden, een oprechte bezorgdheid van de hulpvrager zelf.  Daarbij worden de beste therapeutische elementen uit verschillende therapiesoorten gebruikt en dit op basis van de resultaten van internationale studies.  Onderzoekers hebben kunnen vaststellen dat bij plegers van zedenfeiten vaak risicofactoren worden aangetroffen die behandeld kunnen worden (Hanson & Morton-Bourgon 2004, 2005 ; Hanson, Harris, Scott & Helmus 2007 ; Marshall, Marshall & Serran 2006 ; Ward & Beech 2006 ; Whitacker e. a. 2008).  Tegelijkertijd wordt in therapie gekeken naar wat wel goed loopt in iemands leven en hoe dat versterkt kan worden.

Elementen uit klassieke gesprekstherapie, terugvalpreventie gerichte dadertherapie, seksuologische therapie en psychiatrische en/of medicamenteuze therapie kunnen aangewend worden.

Therapie is erop gericht om de vaardigheden van de hulpzoeker te verhogen om zelfcontrole over zijn seksuele impulsen te verwerven en te bewaren. 

Enkele voorbeelden van therapeutische doelstellingen :