Het verhaal van X

Volgens X is het begonnen met een stomme opmerking van zijn nonkel.  X was 17 en ze waren met een aantal mannelijke familieleden op stap gegaan.  “Hé, je kijkt zo naar de kleine jongens”, zei zijn oom.  X was er zich helemaal niet bewust van.  Hij was geen held in de klas en onder de vrienden om meisjes te versieren.  Maar zo waren er nog.  En er was al wel eens “vuile homo” tegen hem geroepen.  Maar homo voelde hij zich helemaal niet.  Hij masturbeerde zich, maar bij welke beelden kan hij zich nu niet meer herinneren.  Porno interesseerde hem niet.  En dat is zo gebleven.  Eigenlijk had zich altijd een heel gewone jongen gevoeld.  Een beetje trager misschien dan zijn vrienden ?  Een beetje minder toeter ?  Een meeloper, dat wel, maar ook weer geen simpel doetje.  Met een aantal zwartgejaste vrienden had hij al wel wat kattenkwaad uitgestoken …

Tot die avond dus.  Het leek wel of die uitspraak beelden in zijn hoofd geplant had.  Sindsdien was het hem zelf opgevallen hoe zijn blik bleef hangen en hoe hij thuis met jongens in zijn hoofd zat die hij overdag op straat gezien had.  Was het er vroeger ook geweest en had hij er niet bij stilgestaan ?  Kun je met fantasieën in je hoofd zitten en je er zelf niet bewust van zijn ?  Vragen die hem een tijd hebben beziggehouden, maar al snel werden ze door andere verdrongen : heb ik een probleem ?  En, ben ik een pedofiel ?  De beelden bleven ook present bij het masturberen.  Haalde hij ze zelf actief op om er genot bij te ervaren ?  Of drongen ze zich op en was hij er zelf slachtoffer van ?  Zoveel verwarrende vragen en vooral ook, niemand om mee te spreken.  Want hoe moet je dat doen ?  Hé, kameraad, ik zit met pedofiele beelden in mijn hoofd, is dat normaal ?

X groeide er verder mee op tot volwassene.  Een bolleboos was hij niet op school.  Hij maakte zijn studie niet af en koos zich een loopbaan als arbeider via interimcontracten.  Dat stond wel stoer, verdiende niet slecht, je kwam eens ergens, en bovenal hij kwam er geen kinderen tegen.  Want de angst was in zijn hart geslopen dat hij iets verkeerd zou kunnen doen.  Of om het juister te formuleren, hij was bang om problemen met justitie te kunnen krijgen.  Want de beelden werden steeds opwindender, het masturberen ging steeds vlotter en de vragen drongen zich steeds prangender aan hem op.  

Overdag op het werk merkte niemand er iets van, dacht hij.  Hij functioneerde goed, de bazen en het interimkantoor waren tevreden, maar hij zorgde er wel voor dat hij zich niet nestelde.  Af en toe kreeg hij een vaster contract aangeboden en dan weigerde hij.  Hij bleef liever vrije vogel.  Aan werk overigens geen gebrek.  Hij was hoogstens enkele dagen werkloos en dat vond hij niet erg.  Zijn ouders maakten zich wel zorgen.  Niet dat ze iets vermoedden, dacht X, maar ze vonden dat hij met zijn 22, dan 25, dan 27 jaren wel eens aan een nestje mocht beginnen.  Trouwen hoefde niet en ze hadden al eens laten vallen dat een vriend ook mocht, maar X luisterde niet. Hij was nog nooit met een vriendin of vriend thuisgekomen.  Eigenlijk had hij nog nooit seks met iemand gehad.  Wat gescharrel en gestomp als pukkelpuber, maar dat hoorde niet bij het echte werk.  Hij had ook niet veel voorstellingen bij wat die seks dan wel zou moeten zijn waar iedereen het zo uitgebreid over had.   Ook dat zei hij niet graag aan vrienden en kameraden.  Er waren natuurlijk wel tv-scènes die hij gezien had en hij wist heus wel hoe de vork in de steel stak.  Maar als hij zich voorstelde met een vrouw (of een man) in een kamer te zijn, dan wist hij niet hoe het dan verder moest.  Met een jongetje daarentegen …

Eigenlijk waren er niet veel vrienden en kameraden meer, bedacht hij zich eens.  Hij leefde zijn leven voort, bond zich aan niemand en vereenzaamde langzaam.  Met zijn beelden en fantasieën.  Hij werkte, deed zijn huishouden alleen en kwam in zijn vrije tijd niet veel onder de mensen.  Hij kende wat zwarte jassen van in het café en hij was een verwoed gamer.  Online had hij vrienden genoeg.  Tijdens het gamen werd er in marge ook gechat en dan kwam seks natuurlijk ook ter sprake.  Hij vermeed dat liever.  Verschillende gamers bleken ook met porno bezig te zijn, maar dan blokkeerde X.  Porno interesseerde hem nog altijd niet, of beter ... hij had er angst voor.  Waar zou dat toe leiden ?  Zou hij dat in de hand kunnen houden ?  Je las in de krant over die razzia’s op kinderpornosurfers en daar wilde hij niet in verzeild geraken.  Hij was er als de dood voor.

Contact met kinderen had hij alleen nog op familiefeestjes.  Hij ging er graag naartoe.  Daar was hij veilig, want iedereen stond er met zijn neus op te kijken.  Vreemd toch hoe de kinderen dan hem altijd opzochten.  Hij kwam nog maar binnen en ze hingen al aan zijn lijf en sprongen op zijn rug.  Hij kan zich verschillende situaties herinneren met een kind op zijn schoot en dat hij een erectie kreeg.  Hij zette het kind dan niet terug op de grond, maar hij verstijfde.  Schrik dat de familieleden iets zouden merken, schrik dat het zou opvallen, indien hij het kind snel wegzette, maar ook schrik dat hij zich niet ging kunnen beheersen.  Zo’n kind merkte dat wel en vroeg dan of er iets was en sprong dan vanzelf van zijn schoot op zoek naar nieuwe avonturen.  Waren het alleen jongetjes ?  Hij dacht van wel.  De meisjes kwamen ook wel, maar ... dat was anders.  Dat was “gewoner”.

Vanwaar kwam dat toch ?  Vanwaar kwam dat toch ?  Hij had het zich honderd nee honderdduizend keer afgevraagd.  Hij had zich ook afgevraagd of daarvoor hulp bestond.  Op de familiefeestjes hield hij altijd angstvallig Tante Meter in het oog.  Zo had hij zijn tante altijd genoemd die ook zijn doopmeter was.  Zou zij hem sneller doorhebben ?  Hij had verwarrende herinneringen aan haar.  Ze was warm en overvriendelijk en ook lichamelijk.  Misbruikt was hij niet.  Maar hij kon haar geur zo oproepen.  En de sfeer in het grote huis waar ze alleen woonde, sinds nonkel gestorven was.  Ze wilde actief betrokken zijn in zijn opvoeding en mama had ook wel medelijden met haar zus die zo jong en kinderloos weduwe was geworden.  En ze stuurde X altijd op naar Tante Meter om haar te helpen en wat te troosten.  Natuurlijk waren er ook veel cadeautjes en gezellige etentjes.  Hij hield ervan en ging graag, en toch waren er ook de kleffe knuffels en ook ... dat op de schoot zitten.  Tot zijn veertiende, hij herinnert het zich nog goed.  Tot zijn veertiende !

Komt het daarvandaan ?  Zo simpel zal het wel niet zijn.  En uiteindelijk had hij ook niet het gevoel dat die vraag er nog toe deed.  Hij zat vast in zijn leven en toch boerde hij voort en hield het hoofd boven water.  Zo kon hij gerust 80 worden, dacht hij.  Maar was het dat ?  En hoe kon hij zeker zijn dat hij zich altijd ging kunnen controleren ?  Zou de frustratie niet groeien naarmate hij ouder werd en seksueel niet aan zijn trekken kwam ?  Zou het masturberen altijd even vlot blijven gaan of “komt daar sleet op” ?  En zou hij dan naar heviger prikkels moeten grijpen ?  Na zo’n familiefeestje bleef de lichamelijke gewaarwording van een jongen die tegen zijn penis in erectie aandrukte, nog wekenlang present.  Een fantasie was dat niet echt.  Beelden waren er wel bij maar dat was niet de essentie.  Het ging om de sensatie, om de herinnering aan de sensatie, om de herbeleving van de sensatie.  En dan om het verscheurend verlangen om verder te gaan.  Was dat al misbruik ?