Aansprakelijkheidsclausule


In dadertherapie staat de volle aandacht niet gericht op de strafrechterlijke consequenties van gedrag, maar op de mogelijke schade die gedrag bij slachtoffers en bij de cliënt zelf kan aanrichten.  I.T.E.R. heeft er zorg voor gedragen dat alle informatie op deze pagina’s zoveel mogelijk overeenkomt met de huidige wetgeving ter zake.  Deze wetgeving is echter in evolutie en de teksten zijn dus niet bedoeld om voor juridisch advies gebruikt te worden.  Dit kan enkel door een gekwalificeerd jurist gedaan worden.